Hilde G Sunde


Utdannelse

2012/2013 Praktisk Pedagogisk Utdanning Formgiving Kunst og Håndverk (HiOA)

2011/2012 Spesialpedagogisk arbeid og læringsvansker

1999/2001 Etterutdanning ved Institutt for Rader og Lito v/Kunsthøgskolen i Oslo

1990/1992 Hovedfag ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS)

1987/1990 Mellomfag ved SHKS :Institutt for farge (Malerlinja)

1984/1985 Tegning/form/farge vdg.kurs 2. ved Nybu vdg.s. på LHMR

1983/1984 Tegning/form/farge/søm ved Lena vdg.skole på Toten


Utstillinger

2016 Galleri Fjordheim Biri, kollektivutstilling

2016 Galleri EKG Hamar- separatutstilling, festspillutstiller

2015 Toten Kunstforening – Tre kunstnere, Peder Balkesenteret

2015 Galleri Henrik Gerner Moss, separatutstilling

2014 Elverum kunstgalleri avd. Hamar (åpning), separatutstilling

2014 Mjøsmuseet, avd. Stenberg museum

2013 Galleri Semmingsen, Sundvolden Hotel

2012 Peder Balke Senteret, kollektivutstilling

2010 Galleri Gulden, kollektivutstilling

2010 Galleri Henrik Gerner Moss, separatutstilling

2009 Galleri Allmenningen Bergen, separatutstilling

2008 Elverum Kunstgalleri Festspillutstiller, separatutstilling

2007 Gallerie Svae, Gjøvik, 2 malere

2007 Elverum kunstgalleri, 4 landskapsmalere

2007 Rauland kunstforening, kollektivutstilling

2007 Landsforeningen Norske Malere (LNM), separatutstilling

2007/2006 Gjøvik Kunstgalleri, Kvinner i Oppland, kollektivutstilling

2006 Tysværutstillingen, kollektivutstilling

2005/2003 Galleri 27 Oslo, separatutstilling

2005/2002 Østlandsutstillingen

2005 Kiel, Tyskland, Østlandsutstillingens utvalgte

2005/2004 Gjøvik Kunstgalleri, separatutstilling

2004 Tønsberg kunstforening, separatutstilling

2004 Kultursenteret Raufoss Gård, kollektivutstilling

2003/02/01 Galleri 27 Oslo, kollektivutstilling

2003 Galleri Semmingsen Oslo, kollektivutstilling

2003 LNM Oslo, småbildeutstilling

2003 Kristiansund Kunstforening, invitert ifbm KKKK festivalen (2 kunstnere)

2002 Norske Grafikere Oslo, kollektivutstilling

2001/2002 Galleri OBK Oslo, kollektivutstilling

1999 Kultursenteret Raufoss Gård, separatutstilling

1995 Kultursenteret Kapp Melkefabrikk, separatutstilling

1992 Kunstindustrimuseet Oslo, hovedfagsutstillingen

1990 Fossesholm, Vestfossen 1989 Gjøvik kunstforening

1989 Prosjektsenteret Gjøvik 1988 Peder Balke senteret

Innkjøpt av


Vestre Toten kommune

Østre Toten kommune

Mjøs-museet

Oslo kommune

Suldal kommune

Norsk Oppgjørssentral

Østre Toten kommune (utsmykning) Oppland Arbeiderblad

Gjøvik kommune (utsmykning) Oppland fylkeskommune

Nordmøre Energiverk AS

Engdahl Assuranse AS Gjøvik Fylkessykehus

E-CO Energi (utsmykning) Bøverbru barneskole


Medlem av


Norske Billedkunstnere (NBK)

Billedkunstnere i Oslo og Akershus (BOA)

Norske Grafikere (NG)

Landsforeningen Norske Malere (LNM)


Tittel:
Mål:
Teknikk:
Pris:

Himmelvendt
80x100cm
Olje
23.000›› Bestill

Tittel:
Mål:
Teknikk:
Pris:

Lastebåt
50x60cm
Olje
SOLGT

Tittel:
Mål:
Teknikk:
Pris:

Liten tue
100x110cm
Olje
SOLGT

Tittel:
Mål:
Teknikk:
Pris:

Dis dans
150x180cm
Olje
SOLGT

Tittel:
Mål:
Teknikk:
Pris:

Vinterkveld
100x105cm
Olje
SOLGT

Tittel:
Mål:
Teknikk:
Pris:

Tanker mot lys
100x110cm
Olje
25.000›› Bestill

Tittel:
Mål:
Teknikk:
Pris:

Sommerkveld
50x60cm
Olje
12.000›› Bestill

Tittel:
Mål:
Teknikk:
Pris:

Skogstien
150x180cm
Olje
SOLGT

Tittel:
Mål:
Teknikk:
Pris:

Vintermorgen
40x43cm
Olje
SOLGT